Begin 2019 ondertekenden wethouder Annette Wolthers (D66) en de directeur-bestuurders van de drie Hilversumse woningcorporaties het convenant ‘Vroeg Eropaf’. Daarmee spraken de partijen af actief hulp te bieden aan mensen met geldproblem...

Een prima initiatief, vindt ook PvdA-raadslid Jacqueline Kalk. Zij luidt nu de noodklok, omdat het project stil lijkt te liggen doordat er geen projectleider zou zijn en er niet meer geacteerd wordt op signalen van onder andere de corporaties. “Wij maken ons daar zorgen over”, aldus Kalk in een serie schriftelijke vragen aan het college van burgemeester en wethouders. “Juist in deze tijd waarin...