Dinsdag kwam de mededeling van minister-president Mark Rutte en minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) dat buurthuizen en bibliotheken ook twee weken hun deuren moeten sluiten. Het is onderdeel van het zwaardere maatregelenpakket van het kabinet. Een avond later nam de Tweede Kamer een motie van GroenLinks waardoor het mogelijk is dat bovengenoemde maatschappelijke v...