Begin 2018 was het alarmfase 1 in de straat toen buurtbewoners kennisnamen van het plan voor een kolossaal zorgcomplex voor ouderen op het terrein waar voorheen de familie Brenninkmeijer woonde. Dat megapand zou dan onder meer negen grote toiletten tel...

Dat het oudste pand in de villawijk - het theehuisje uit 1901 had op dat moment nog niet de monumentale status - dreigde te verdwijnen, was voor de omwonenden niet te verkroppen. Zij protesteerden tegen de plannen met spandoeken omdat er volgens hen de kans bestond dat het een verzorgingshuis zou worden dat niet past in het door het Rijk aangewezen beschermd gezicht Noordwestelijk Villagebied. ...