Aanleiding voor Henk Blok, fractievoorzitter van Hilversums Belang, artikel 41-vragen op te stellen is het nieuws van vrijdag. Vijf Gooise zorginstanties (Amaris, HilverZorg, Inovum, De Oude Pastorie en Vivium) kwamen met een noodkreet. Zij hebben zich niet ingeschreven voor de gemeentelijke inkoop dagbesteding 2021 en daarmee dreigt de dagbesteding voor oudere mensen met dementie weg te vallen.

Dat deze zorgpartijen zich hiertoe genoodzaakt voelen, staat haaks op de de mededeling van het college in hun brief van 13 oktober. Blok meldt dat er in dit schrijven stond dat circa negentig zorgaanbieders zich voor de contracten vanaf 2021 hebben ingeschreven. Daarmee was naar het oordeel van B&W de continuïteit van de zorg voor Hilversummers met een Wmo-indicatie ook na 1 janua...