Meer handhaving in wijken waar geen betaald parkerenregime is, was eind 2018 de boodschap van de raad. Foutief gestalde auto’s is een grote ergernis onder bewoners. In de VVD-motie Overal Netjes Parkeren, die in de raadsvergadering van 12 december met ruime meerderheid (29 voor, 7 tegen) is aangenomen, staan tien buurten of straten genoemd waar gevaarlijke situaties ontstaan door foutp...

De opdracht aan het college was om zo snel mogelijk handhavings- en/of coachcapaciteit in te zetten om zo beter te kunnen handhaven in de zogeheten niet-gereguleerde gebieden. “Wij zijn benieuwd hoe het twee jaar, nadat deze moties zijn aangenomen, met de uitvoering van deze moties verloopt. En zouden graag een evaluatie hiervan zien”, zo schrijven Hakan Koç van Hart voor Hilversum en VVD’er Hi...