Dat antwoordt het college van burgemeester en wethouder op schriftelijke vragen van de PvdA. De pilot Vroeg Eropaf, begin 2019 gestart, houdt in dat de drie woningcorporaties die in Hilversum woningen verhuren, aan de gemeente doorgeven welke huurders een kleine betalingsachterstand hebben. 

De gemeente reageert vervolgens op deze signalen door de inwoner een hulpaanbod te doen. Een kleine betalingsachterstand op de huur is vaak een eerste signaal dat er geldproblemen spelen. Door deze huishoudens in een vroeg stadium hulp te bieden, kunnen ergere problemen worden voorkomen, is de gedachte.