“Op basis van deze analyse verwachten we nog 1,9 miljoen euro aan onttrekkingen uit de reserve”, aldus wethouder Karin Walters van financiën. “Daarna zou er nog steeds zo’n 1,3 euro miljoen in de reserve zitten. De stand is dan nog ruim voldoende om de te verwachten gevolgen van de coronacrisis op te vangen.”

De grillige ontwikkeling van de coronacrisis maakt het volgens de wethouder erg moeilijk goede voorspellingen te doen over de financiële effecten. “Daarom volgt de gemeente de ontwikkelingen op de voet en wordt regelmatig een financiële impactanalyse opgesteld. Deze geeft een voorspelling van de financiële gevolgen van de coronacrisis. Op basis hiervan kunnen wij anticiperen op de ontwikkeling ...