In dit schrijven meldde het college al dat zorgaanbieders die zich niet hebben ingeschreven voor de volgende contractperiode (startdatum 1 januari 2021) een zogeheten uitloopovereenkomst kunnen ondertekenen. Dit is een deal waarbij de organisaties voor de duur van maximaal nog een jaar de nodige ondersteuning blijven aanbieden. “Hiermee wordt een geleidelijke overgang mogelijk gemaakt én hebben...