Onder de noemer Techspace zijn leerlingen van scholen uit zowel het basis- als voortgezet onderwijs, die vallen onder koepel Alberdingk Thijm Scholen, hier dagelijks te vinden. Zij leren over robotica, programmeren, laserprinten, filmen met een green screen en experimenteren met augmented en virtual reality. De lessen worden door de groepsleerkracht of docent vaak aan het begin van het schoolja...