Dat is de boodschap van ‘energietransitiewethouder’ Bart Heller (GroenLinks) bij de uitleg van het startdocument Transitievisie Warmte. Alle gemeenten in Nederland moeten zo’n Transitievisie Warmte opstellen, waarin staat hoe zij zich tot en met 2030 gaan voorbereiden op een aardgasvrije toekomst. In 2040 wil de gemeente Hilversum daadwerkelijk van het gas af.

‘We blijven hard aan de gang om in 2040 aardgasvrij te zijn’