Hoewel het hier om een collegebevoegdheid gaat, legt wethouder Annette Wolthers (D66) van Bereikbaarheid en Parkeren de verlaging van de parkeernorm nog wel voor aan de politiek. Zij vraagt advies aan de raadscommissie, waarna B&W er zelf een definitieve klap op geven. Dat zij dit doet, heeft alles te maken met de politieke interesse voor dit onderwerp. Zo is dit al aan de orde gekomen tijd...