Dat is besloten na uitvoerig overleg tussen de samenwerkende partners binnen het Gebiedsakkoord Oostelijke Vechtplassen en na een enquête onder de de bewoners en jachthavens rondom de plassen én de ontheffinghouders. Vraag was vooral of de regels in het oude Besluit Motorboten uit 2003 (in 2009 was er een laatste wijziging) in het algemeen en het snelvaarbeleid in het bijzonder nog als passend ...