Voor de flexibele middelen is volgend jaar nog 400.000 euro beschikbaar voor deze ‘flexibele middelen’. Dat budget gaat echter bijna volledig naar structurele subsidierelaties, zoals kleine amateurverenigingen, festivals die langere tijd worden ondersteund of structurele projecten. Dat schrijft D66-wethouder Gerard Kuipers van Cultuur aan de gemeenteraad. 

Zoals bekend heeft de culturele sector dit jaar harde klappen te verwerken gekregen. De verwachting is bovendien dat de consequenties van de coronamaatregelen tot ver in 2021 te voelen zijn. Het belangrijkste doel van 2021 is daarom, aldus de wethouder, om ‘de culturele basisinfrastructuur overeind te houden’. Dat kan met noodsteun van het Rijk, de provincie en de gemeente én de reguliere gemee...