Dat is de reactie van het college van burgemeester en wethouders (B&W) op artikel 41-vragen van de CDA-fractie. Namens de christendemocraten heeft raadslid Ahmet Yorulmaz dit onderwerp op 10 november - de dag van de Mantelzorg - aangekaart bij B&W. Twee...

Twee jaar na dato wil Yorulmaz een update hebben. Hoewel hij het netjes heeft gevraagd, blijkt uit zijn inleidende betoog wel dat hij de indruk heeft dat er weinig actie is ondernomen door de gemeente na het unaniem aannemen van de motie.