In de afgelopen periode heeft de Werkgroep Vergaderen met daarin een kleine delegatie van de raad een rapportage opgesteld over het vergaderen. Aanleiding hiervoor is dat er binnen de Hilversumse gemeenteraad veel behoefte is aan beter vergaderen. Na zelf vele vergaderingen gevoerd te hebben, is de werkgroep klaar. 

Het resultaat is een eindrapportage waarin onder andere het vergaderproces, de -cultuur en vooral zaken die anders of beter moeten in de commissie of raad tegen het licht zijn gehouden. In dit 21 pagina’s tellende document doet zij tien voorstellen die moeten leiden tot beter vergaderen. Meest opvallende is voorstel 7: ‘Insprekers voeren alleen het woord in de commissie over geagendeerde onderw...