Scenecs organiseert vanaf 2006 jaarlijks het International Debut Filmfestival (een filmfestival voor startende filmmakers) Dat deed zij eerst in Amersfoort en de afgelopen jaren ook in Hilversum - eiste eind oktober dat de gemeente de aanvraag voor subsidie alsnog in behandeling wilde nemen. Zo niet, dan eiste zij dat de gemeente het festival financieel tegemoet zou komen.

Volgens de gemeente Hilversum diende Scenecs de aanvraag te laat in. Zij deden de aanvraag pas in september 2019 de deur uit, terwijl de uiterste inleverdatum 1 juli was. Het ging om een bedrag van 107.000 euro.