Verschillende kwetsbare en oudere mensen hebben er in deze coronaperiode voor gekozen geen vreemden in hun huis te ontvangen. In die categorie valt voor hen dan ook de huishoudelijke hulp, die zij via de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) krijgen. De overheid waarschuwt immers zelf om voorzichtig te zijn met sociale contacten en daar hebben velen gehoor aan gegeven. 

Voor de maanden april en mei is er niets in rekening gebracht. Volgens Boukhriss heeft minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid daarover een brief gestuurd aan de gebruikers van huishoudelijke hulp. Blijkbaar is de teller vanaf juni gewoon weer gaan lopen, ook al hebben veel mensen er nog steeds voor gekozen de huishoudelijke hulp buiten de deur te houden in verband met de uitbraak van het co...