Om dat dan ook mogelijk te maken, legt de fractie van de SP een motie voor aan de politiek in de eerstkomende raadsvergadering. Op woensdag 27 januari komt de raad voor het eerst bijeen in het nieuwe jaar. Dat gebeurt uiteraard nog digitaal.

De socialisten dienen tijdens de vergadering de motie vreemd aan de orde van de dag Een gift mag in. De huidige regels zijn behoorlijk streng en daar mag wat de SP betreft wel wat meer ruimte en vooral menselijkheid voor terugkomen. De oppositiepartij vraagt aan het college van burgemeester en wethouders om zo snel mogelijk een giftenbeleid voor uitkeringsgerechtigden voor te leggen aan de raad.