‘Extra toezicht houden op woningsplitsing’. Het is een punt waar de huidige coalitie van Hart voor Hilversum, D66, VVD en GroenLinks mee aan de slag gaat in de periode van 2018-2002. Het staat klip-en-klaar in hun gesloten akkoord. “Doel van dit extra budget was om de striktere regels op het gebied van meervoudige bewoning daadwerkelijk te kunnen naleven. Bij het beschikbaar stellen van het bud...