Meer grip op het reilen en zeilen binnen het sociaal domein, waardoor Hilversum ook meer inzicht krijgt in de zorgkosten en beter en adequater kan bijsturen. Binnen de Hilversumse politiek heerst een gevoel dat zij niet (tijdig) de gevraagde gegevens krijgen. Dat was vorige week voer voor een korte en heftige discussie binnen een lange vergadering over het