Dat blijkt uit een brief van het college van burgemeester en wethouders aan de gemeenteraad. Aanleiding is de bespreking in de raadscommissie begin deze maand om een aanvullend krediet van 286.000 euro beschikbaar te stellen voor het project Voltooiing De Groene Schakel...

Dat kost 58.000 euro, schrijft het college nu. Er zijn alleen wel een paar kanttekeningen. Zo zal het Goois Natuur Reservaat (GNR), dat na aanleg de recreatieve fietspaden in beheer en eigendom krijgt, niet instemmen met een verbreding van de fietspaden. “Bij de start van het project heeft het GNR als randvoorwaarde aangegeven dat de fietspaden wat betreft materiaal en breedte uitgevoerd moeten...