Op het complex van het voormalige VARA-kantoor (plan Villaheuvel) zijn ruim twintig nieuwe huizen en kantoorruimtes bedacht. De verdeling in het gebied Heuvellaan, Jacobus Pennweg en de Godelindweg is qua oppervlak is fifty-fifty. Dat verbaast Edwin Göbbels van DH nogal. Zo vraagt hij zich af op basis van welk door de raad vastgesteld kaderstellend document het college deze verdeling ...

De politicus haalt het Ecorys rapport uit september 2020 aan in zijn vragen. Een naslagwerk waar B&W volgens Göbbels veel waarde aan hechten. In dit rapport staat bijvoorbeeld ook dat één van de ambities van de Regio Gooi en Vechtstreek is om een woon- en werkregio te zijn. Hoewel hij dit streven erkent, komen bij Göbbels wel de vragen op waar en wanneer de Gooise gemeenteraden he...