Dat is een notendop de zakelijke reactie op de stevige artikel 41-vragen van Democraten Hilversum. Met het toestaan van extra verharding op deze locatie en de aanleg van een parkeerplaats kiest de gemeente voor kortstondig economisch gewin. Wat vragensteller Edwin Göbbels betreft, l...

Het in zijn ogen niet beschermen van het beschermde stadsgezicht en het niet naleven van het vigerende bestemmingsplan ziet Göbbels als een collegevoornemen zich niet aan de wet te houden. Dat zien de Hilversumse bestuurders compleet anders, zo blijkt uit de beantwoording. “Het college houdt zich uiteraard aan de wet”, is te lezen. “De onafhankelijke Commissie Bezwaarschriften toetst de rechtma...