Namens het CDA diende Gerben van Voorden gisteravond bij het begin van de raadsvergadering een ordevoorstel in. Agendapunt 9 wilde hij laten schrappen. Dat had alles te maken met de collegebrief die woensdag om 16.08 uur nog in de mailbak plofte. Burgemeester en wethouders kwamen nog met een reactie op de gegeven adviezen van de Adviesraad Sociaal Domein. Met minder dan vier uur voor de vergade...