Binnen de politiek worden de nodige vraagtekens geplaatst. Kern van de zorg is of de projectontwikkelaar zich wel houdt aan de gemaakte afspraken in de Gebiedsagenda 1221. Dit is een document dat richting geeft aan de toekomst van de Geuzen-, Electro- en Klein Driftbuurt. Hierin hebben inwoners, ondernemers, ontwikkelaars en de gemeente zaken vastgelegd die moeten leiden tot het aantrekkelijker...