Dat schrijft het college van burgemeester en wethouders bij een tussenrapportage over het Integraal Veiligheidsplan (IVP) 2018-2022: ‘Samen aan de slag voor een veilig Hilversum”. Daaruit blijkt onder meer dat Hilversummers zich veiliger voelen. Het rapportcijfer steeg van een 7,3 in 2017 naar een 7,5 in 2019. Het doel voor 2022 is een 7.7. Het positieve veiligheidsgevoel steeg in dez...

Als het gaat om de harde cijfers zijn er al wel resultaten voor 2020 beschikbaar (zie hieronder). Daarin staat dat de totale criminaliteit ten opzichte van 2019 iets daalde (-3 procent). Met name het aantal woninginbraken nam fors af (van 202 naar 151), net als het aantal inbraken in bedrijven en instelling (van 92 naar 48). Ook werden er veel minder (brom)fietsen gejat: van 629 naar ...