In Hilversum is het schipperen met de ruimte. Grote ontwikkellocaties zijn er eigenlijk niet meer; op het Circusterrein aan de Diependaalselaan na dan. Niemand wil de natuur in, dus liggen de oplossingen voor onder andere wonen, mobiliteit, leefbaarheid en werkgelegenheid binnen de gemeentegrenzen. Dat is afgewogen beslissingen maken, waarbij Kuipers aangeeft het vizier wel op scherp te houden ...