Het doel ervan is simpel: Hilversum zwerfafvalvrij maken. Vorige week zaterdag was er natuurlijk al de Nationale Opschoondag en sindsdien deden of doen de Hilversumse Schoolvereniging, Wilhelminaschool, Fabritiusschool en Alberdingk Thijm Mavo mee aan het hierboven genoemde project. Bij elkaar opgeteld zijn dat 122 leerlingen tussen de 10 en 13 jaar. De actie krijgt steun van Nederland Schoon e...