Naast het indienen van een bezwaar heeft de erfgoedclub een WOB-verzoek (Wet openbaarheid van bestuur) ingediend met daarin speciale aandacht voor de rol van wethouder Bart Heller als portefeuillehouder erfgoed en bestuurslid van het Goois Natuurreservaat. De GroenLinks-bestuurder zegt zich in deze kwestie transparant te hebben opgesteld.

Het behoud en gebruik van het voormalig atelier bij klooster De Stad Gods aan de Soestdijkerstraatweg 151 zijn geen reële optie en daarmee zien B&W ook geen reden om dit pand aan te wijzen als gemeentelijk monument; het verzoek dat Het Cuypersgenootschap op 18 december 2018 had ingediend bij de gemeente. Met de ‘nee’ legt het college het positieve advies hierover van de adviescommissie, Com...