Daarmee doelt de politica op het veelbesproken voorstel ‘Op koers + naar een financieel gezond sociaal domein’ dat afgelopen woensdag door de gemeenter...

Sinds 1 januari 2020 is het abonnementstarief officieel van kracht. Dit tarief is een vast bedrag voor de eigen bijdragen aan voorzieningen van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Voor 19 euro per maand kan iedereen via een Wmo-consulent onder andere een huishoudelijke hulp aanvragen, ook al zou de aanvrager dit gezien het eigen financiële vermogen best zelf kunnen betalen.