Schriemer is teleurgesteld in de beantwoording van het college op vragen van de lokale fracties van Hart voor Hilversum, CDA en GroenLinks. “Daarin staat nu zwart op wit dat het college de Gijsbrecht op korte termijn niet autoluw wil maken”, aldus de Hilversumse. “Dat heb ik al wel vaker gevoeld, maar het was ook steeds wachten op de mobiliteitsvisie. Daarin hebben we ook hard geparticipeerd.”

De drie genoemde partijen vroegen het college onlangs om een reactie op het al in 2019 gepresenteerde wensbeeld van de winkeliers ...