Dat meldt de actieve buurtbewoner en de bij dit project nauw betrokken Patrick Weening, nadat het college een keuze had gemaakt voor één van de drie voorkeursvarianten voor het plein. Het Meer groen is ook een duidelijke ambitie dat opgenomen is in de Gebiedsagenda 1221. In dit inmiddels door de gemeenteraad vastgestelde document zijn plannen en ideeën opgenomen om de Geuzen-, Electro- en Kleine Driftbuurt in de nabije toekomst aantrekkelijker te maken op het gebied van wonen, werken en leven. Buurtbewoners, ondernemers en andere belanghebbenden hebben onder leiding va...