Het motto van de Hart voor Hilversum-bestuurder is dan ook dat zij gematigd positief is. Dat zegt zij nadat eerder deze week het college van burgemeester en wethouders (B&W) de Jaarstukken 2020 hebben vastgesteld. Ondanks het coronajaar heeft Hilversum geplust met 2,5 miljoen euro, terwijl de verwachting tot september/oktober was dat er een tekort zou zijn van zo’n 6,5 miljoen euro. 

Dat dit de verwachting was, komt mede door de extra miljoenen die nodig zijn voor de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en de Jeugdzorg. Daar moet al jaren geld bij, al doet Walters uiterste pogingen om meer Haags geld hiervoor te krijgen. De Nederlandse gemeenten krijgen structureel te weinig geld voor deze taken.