Dat was het luid en duidelijke antwoord van wethouder Annette Wolthers van P&O en Dienstverlening. Woensdagavond reageerde zij tijdens het vragen halfuurtje op vragen van de SP-fractie. Voorman Pierre van Rooden wilde weten wat er eigenlijk was gebeurd met de ‘MRA-ambtenaren’ en waar deze medewerkers gebleven zijn nu het college van burgemeester en wethouders (B&W) de ambities voor het ...