Wie een blik werpt op de ellenlange agenda van de raad ziet de Mobiliteitsvisie 2040 staan bij punt 17. Oftewel: Broertjes heeft besloten dit visiedocument toch te behandelen in de raad.

Woensdagavond, na een lange vergadering, bleek de Hilversumse politiek behoorlijk verdeeld te zijn over het door wethouder Annette Wolthers (Bereikbaarheid en Parkeren) opgestelde document. Van de elf fracties gaven er zes aan dat de mobiliteitsvisie helemaal niet rijp is voor de raad. Ofwel: het is niet wijs om hierover een besluit te nemen. Vijf fracties zijn van mening dat het stuk komende w...