Dat schrijft D66-er Marijke Groesz in een serie schriftelijke vragen aan het college van burgemeester en wethouders. Zij stelt voor om al op korte termijn actie te ondernemen.

Afgelopen week sloeg schooldirecteur Frank Higler van de Fabritiusschool alarm, met name vanwege de slechte staat van het dak van het rijksmonument van Dudok. Het inmiddels 35 jaar oude riet op d...

De gemeente liet voor afgelopen weekend al weten dat ‘de bijzondere situatie van het rijksmonument’ aanleiding is om het schoolbestuur financieel te helpen. “Dit is één van de punten uit het Integraal Huisvestingsplan. De gemeente heeft hier veelvuldig contact over met STIP (de onderwijskoepel waar de school onder valt, red.) en de Fabritiusschool.”