De voorbije periode had de gemeente meerdere malen via e-mail contact met zowel Kwintes als de bewoners van de Boombergbuurt over het veilig huisvesten van de toekomstige 65 bewoners in het pand aan de Zonnelaan. Burgemeester Pieter Broertjes en wijkwethouder Bart Heller zijn begin april (online) met de buurt in gesprek gegaan. Een laatste afrondend gesprek tussen de wijkwethouder en ...

Het ziet er ondanks al die contactmomenten niet naar uit dat Kwintes de volgens de buurt ‘megalomane’ plannen voor het plaatsen van cliënten met een WLZ-indicatie zal aanpassen, ook niet na het kritische rapport adviesbureau Ravenkop. Daarin werd aangegeven dat het huisvesten v...