Voor de Uitvaartstichting was het uiteraard een bewogen jaar, waarmee de medewerkers te maken kregen met Covid-19. Dat leidde deels tot hogere kosten (zoals voor hygiëne, schoonmaak en livestream) en lagere opbrengsten (door het wegvallen van inkomsten door catering en kortere diensten). Aan de andere kant leidde een hoger aantal begrafenissen en crematies tot meer inkomsten.

Het college meldt dat die extra inkomsten vooral te danken zijn door het aanbieden van nieuwe diensten door de Uitvaartstichting. Zo leidde de komst van natuurbegraafplekken op de Bosdrift tot het reserveren van dertig graven (deze graven gaan pas tot inkomsten leiden nadat de plechtigheid heeft plaatsgevonden). Ook het aanbieden van bomen op de bomenweide Zuiderhof, waar mensen een u...