Dat zegt Scheepers donderdag als het college van burgemeester en wethouders het zogenoemde ruimtelijk-functioneel programma van eisen heeft vastgesteld voor de geheel nieuwe multifunctionele accommodatie. Daarin is dus plaats voor de drie genoemde partijen en nu ook het Jeugd & Gezin. En mocht er toch nog wat ruimte over zijn, hoopt de wethouder dat deze kan worden ingevuld met ee...

In dat programma van eisen staat aangegeven wie hoeveel vierkante meters krijgt. De voorgestelde omvang voor het wijkcentrum is nu 650 vierkante meter. Dit is iets meer dan het oude wijkcentrum, aldus Scheepers. Dit komt qua netto ruimte ongeveer overeen met het oude buurthuis, maar vanwege bouwbesluiteisen leidt dit tot iets meer bruto vloeroppervlakte. Qua dekking past dit binnen he...