Ieder jaar staan de Venrayse Lions op de dag voor Moederdag op vijf plaatsen in het land, waaronder dus in het centrum van Hilversum, om Noord-Limburgse asperges te verkopen voor het goede doel. Dat was dit keer het Daan Theeuwes fonds. 

Deze stichting ondersteunt jongeren met niet aangeboren hersenletsel bij hun revalidatie. De opbrengst van de Lions draagt bij in de kosten van een opvanghuis waar vrijwilligers en vrienden gezamenlijk werken aan een nieuwe toekomst voor deze gehandicapte jongeren.