Het passeren van de raad, het hoogste orgaan van de gemeente, roept bij de fractie van de PvdA vragen op. “Volgens ons geldt nog steeds dat voor een buitenplanse omgevingsplan-activiteit de raad moet beoordelen of het toestaan van die activiteit past binnen een evenwichtige toedeling van functies aan de betreffende locatie, tenzij door de raad zelf anders besloten”, melden PvdA-raadslid Jacquel...