“We moeten door met onze aanloopstraten”, zegt Shiva de Winter, voorzitter Ondernemersvereniging HavenVaart. Dat proces is in een stroomversnelling gekomen nadat twee weken geleden de fractie van de PvdA vragen stelde over de staat van de Havenstraat aan het college van burgemeester en wethouders (B&W). 

Publicaties over de artikel 41-vragen van de sociaaldemocraten, onder meer in de Gooi en Eembode, leidden tot een tegenreactie van de verenigde ondernemers. In hun betoog pleitte de PvdA voor een beetje meer liefde en aandacht voor de Havenstraat. Na een schouw met een ondernemer trokken fractievoorzitter Femke van Drooge en commissielid Joop Lahaise bovenstaande conclusie.