“Exacte cijfers ontbreken, maar een schatting van gemiddeld tien transporten per dag lijkt reëel. Het gaat hierbij ook om ketelwagens met toxische en ontvlambare chemicaliën.” Dat stellen raadslid Femke van Drooge en commissielid Joop Lahaise namens de lokale PvdA-fractie en raadslid Ron Lancé van Hart voor Hilversum. In een serie schriftelijke vragen vragen zij het college van burgemeester en ...