Trots is een vaak gebezigd woord als het gaat over de erfenis van Dudok; de man die in 1915 in dienst trad bij de gemeente Hilversum. Hij begon als directeur Openbare Werken en werd later stadsarchitect/stadsbouwmeester. Zijn opdrachten waren luid en duidelijk: bouw een raadhuis en maak een uitbreidingsplan. Dat heeft hij allemaal gedaan. In die tijd ging dat wel anders. De burger was er minder...