Dat blijkt uit de brief die het college van burgemeester en wethouder (B&W) gisteren eruit gooide. In dit schrijven wordt dieper ingegaan op de afronding van de vervolgstappen onderzoek verbinding Oost met het centrum. B&W laten weten dat zij het advies van het onderzoeksbureau voor wat betreft het niet realiseren van deze verbinding tussen de Liebergerweg en de Oude Amersfoort...

In mei 2019 heeft de gemeenteraad het stedenbouwkundig plan Stationsplein vastgesteld. Daarbij is een amendement aangenomen waarin de politiek vraagt om integraal onderzoek te doen naar mogelijke verbeteringen in de verbinding tussen Hilversum-Oost en het centrum. De zorg bij de raad is dat het plan om het stationsgebied flink aan te pakken vooral bedoeld is voor de centrumzijde. Met onder meer...