Onderzoeksbureau Goudappel en Coffeng heeft ook onderzoek gedaan naar de fietstunnel en hoe deze aantrekkelijker is te maken en tegelijkertijd sociaal veiliger. Lang niet iedereen heeft een prettig gevoel als hij of zij zich in de tunnel begeeft. Dat bleek bijvoorbeeld eind 2018 nog toen Soroptimistclub Hilversum e.o. de tunnel bestempelde als een van Hilversums enge plekken. 

Hoe zit het met de toekomstbestendigheid van de fietstunnel? Het fietspad daar is te smal voor het aantal fietsers dat er dagelijks doorheen trapt. Er is gekeken om de tunnel breder te maken, het voetpad te verwijderen en door het station te leggen, de fietsroutes in het dorp aan te passen en de tunnel aantrekkelijker te maken. Het college stelt nu in de brief Afronding vervolgstappen onder...