De sociaaldemocraten waren not amused over de uitbreidingsplannen van de toch al best grote supermarkt in Hilversum-Oost. Zij meenden bovendien dat de gemeenteraad - bij het verlenen van de omgevingsvergunning - was gepasseerd. Ook zou met (nog) meer klanten de verkeersveiligheid, zeker voor fietsers en voetgangers, verder afnemen. “Voor zover bekend is er door enkele omwonen...

In de beantwoording schrijft het college dat de uitbreiding nodig is om de supermarkt ‘functioneel te kunnen herindelen en hiermee toekomstbestendig te blijven’. Op de begane grond zal het winkeloppervlak met maar liefst 501 vierkante meter worden uitgebreid en op de verdieping met 150 vierkante. Ook de magazijnruimte is straks 70 vierkante meter groter, zodat vrachtwagens met goedere...