Zoals al aangegeven moet de grond- en afvalstoffendienst in ‘t Gooi en de Vechtstreek bezuinigen vanwege een tekort van 3,2 miljoen euro. En dat heeft gevolgen voor de dienstverlening. Zo is het het voorstel om de afvalstations minder vaak open te houden, wordt het restafval en GFT mogelijk minder vaak opgehaald en moeten inwoners misschien betalen voor het laten ophalen van puin en g...

Het CDA kondigde afgelopen week al een amendement (voorstel voor in de gemeenteraad) aan met de ...