1 juli vorig jaar stelde de gemeenteraad het Masterplan Arenapark 2.0 vast. Daarin staat dat het vernieuwde bedrijventerrein een plek moet zijn voor werken, wonen, onderwijs en sport. Ook is de verplaatsing van Station Sportpark een onderdeel en is er de wens voor onderzoek naar meer wonen en werken én naar alternatieven voor biomassa als warmtebron voor het Arenapark.  

‘In de afgelopen maanden zijn er enkele belangrijke stappen gezet’