Onderdeel zijn van iets groters. Binnen het huidige college van burgemeester en wethouders (B&W), waar Wolthers onderdeel van is, is dat besef al even geland. Het beste bewijs daarvan is de discussie over het Hilversumse sleutelgebied voor de Metropoolregio Amsterdam (MRA). Hulp en inzet van buiten is gewoon nodig om Hilversum verder te brengen op het gebied van onder meer woningbouw, mobil...